Nieodpłatne Doradztwo Zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie "Doradztwo Zawodowe dla Szkół Średnich".

Program dedykowany jest głównie do młodzieży pomiędzy 15 a 18 rokiem życia.

Spotkania grupowe dla szkół są nieodpłatne i obejmuja 2 x 45 min w formie wykładów i ćwiczeń.

Programem objęte są wszystkie województwa.

Sesje z doradcą zawodowym prowadzone są grupowo i indywidualnie.

Spotkania z doradcą zawodowym to przede wszystkim proces interpersonalny, polegający na towarzyszeniu

uczniowu w sytuacji podejmowania decyzji oraz efektywnego rozwijania kariery zawodowej. Jest to proces

wymagający od ucznia głębokiej refleksji nad sobą, swoim dotychczasowym, jak również przyszłym życiem.

Dzięki spotkaniu z doradcą uczniowie:

- zidentyfikują problemy, nad którymi będzą chcieli popracować,

- zyskają nowe doświadczenia i sposoby rozwiązywania problemów,

- otwarcie przedyskutują swoje przemyślenia dotyczące przyszłości zawodowej,

- przećwiczą z doradcą potencjalną rozmowę kwaliikacyjną,

1. Twój profil – Twoim CV
2. Pierwsze wrażenie - czy aż tak ważne?
3. Jak nie popełnić błędów podczas rekrutacji - hobby w CV
4. Ekstremalne CV - sprawdź czy to rozwiązanie dla ciebie!
5. Wymarzona praca – co zrobić aby ją otrzymać?
6. Nie daj się zaskoczyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej!- Jak odpowiadać na dziwne pytania.
7. Zawody i kompetencje 2020 roku
8. Biuro Karier – co to takiego ?
9. Staż i staż absolwencki
10. Doradca zawodowy – jak wygląda jego praca?
11. Zarobki pracowników produkcyjnych
12. Absolwent idealny
13. Doradztwo zawodowe - pomoc w kształtowaniu kariery
14. Świadomie wybieram przyszłość
15. Prawda o testach osobowości
16. Chaos czy struktura?
17. Kiedy powinienem się zwolnić?
18. Coaching - co to takiego?
19. Kto potrzebuje Coacha?

Spotkania indywidualne (nieobowiązkowe) są płatne

5 h - 250 PLN

Główne cele spotkania z doradcą zawodowym to: 

-  pomoc w sformułowaniu słabych i mocnych stron ucznia, jako potencjalnego pracownika,

-  pomoc w opracowaniu autoprezentacji, oraz metod utrwalania opracowanych wzorców wypowiedzi i zachowania,

-  pomoc w opracowaniu ścieżki kariery zawodowej,

-  konsultacja dokumentów aplikacyjnych o pracę.

Proces ten pozostaje w ścisłej relacji z integracją innych ról życiowych młodego człowieka, dlatego też, spotkanie z

doradcą odbywa się w atmosferze zaufania i poufności.

Koszt dojazdu doradcy zawodowego leży po stronie szkoły.


Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: ntip@ntip.pl

mobile: +48 602 320 540