Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2.22/00032/2017

24 lutego 2017r. Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych

Technologii i Przedsiębiorczości po raz kolejny zostało wpisane do

Rejestru Instytucji Szkoleniowych

pod nr ewidencyjnym 2.22/00032/2017

 

Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie w ramach szkoleń dedykowanych osobom bezrobotnym są refundowane

przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wszystkie kursy organizowane przez Stowarzyszenie kończą się uzyskaniem praktycznej

wiedzy z danego tematu oraz certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności. Certyfikaty wydawane są zarówno

w języku polskim jak i angielskim. Pomagamy dopełnić formalności osobom bezrobotnym zarejestrowanym

w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Oto niektóre z proponowanych szkoleń:

- Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2014

- Audytor Wiodący ISO 27037:2016

- Audytor Wiodący ISO 22301:2014

- Projektowanie Stron WWW,

- Adobe Photoshop,

- Fotografia Cyfrowa A-Z,

- Kryminalistyka Cyfrowa i Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych,

- Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

Szczegółowe opisty tych i innych szkoleń znajdą Państwo w menu "SZKOLENIA"

https://ntip.pl/content/index/1

 

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: ntip@ntip.pl

mobile: +48 602 320 540