Trener Prowadzący Szkolenie ISO 27037:2016

Marcin Jastrzębski

 

Ekspert bezpieczeństwa informacji, specjalista ds. zabezpieczeń sieci komputerowych, realizuje projekty dedykowane obsłudze

infrastruktury IT. W latach 2005-2011 pracownik Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Koordynator Rektora

PJWSTK ds. Współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i IBM Polska. Audytor, coach, od 2008 Dyrektor Generalny

Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości.

 

• Oficer bezpieczeństwa informacji niejawnych PL, UE i NATO w systemach IT

• Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017

• Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017

• Audytor Wiodący ISO 27037:2016 - identyfikacja, gromadzenie, nabywanie i ochrona dowodów cyfrowych,

• Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301

• Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

• Specjalista ds. Ochrony plików i tworzenia kopii zapasowych

• Specjalista ds. Kryminalistyki cyfrowej i bezpieczeństwa sieci

 

Publikacje, m.in.:

"Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jako podstawa organizacji zarządzania kryzysowego" przy współpracy z 

gen. broni, prof. dr inż. Tadeuszem Jemioło, 2011.

Instytucja restytucji, rola negocjacji i rozwiązywanie konfliktów w procesie mediacji” przy współpracy z 

prof. UG, dr hab. Mieczysławem Ciosekiem, 2004;