Negocjacje Konfliktowe

Szkolenie z Negocjacji Konfliktowych

Temat szkolenia:

Negocjacje Konfliktowe

Opis szkolenia:

Konflikt można wywoływać, zaogniać lub stłamsić. Konflikt można również docenić. Doceniony konflikt oznacza zaprzestanie walki z jego przejawami i zamiast tego wykorzystanie tego konfliktu w sposób twórczy i z pożytkiem dla wszystkich jego uczestników. Kluczem do twórczego wykorzystania konfliktu jest zrozumienie celów walki drugiej strony i twórczej aranżacji, na którą zgodzą się wszystkie strony konfliktu. Zapraszamy do udzialu w szkoleniu przedstawicieli związkow zawodowych i pracodawców.

Korzyści dla uczestników:

- wiedza i narzędzia, które pomogą docenić konflikt i rozwiązać go z pożytkiem dla wszystkich jego stron.

Specjalne wymagania:

brak

Program szkolenia:

Negocjacje w procesie mediacji

- istota negocjacji,

- przygotowanie do negocjacji,

- typowe strategie i techniki negocjacyjne,

- negocjacje pozycyjne,

- negocjacje rzeczowe,

- warunki skutecznych negocjacji,

- czynniki decydujące o skuteczności negocjacji,

- analizowanie procesu negocjacji,

- koło analogii,

- pozytywna autoprezentacja,

- składniki pozytywnej autoprezentacji,

- pierwsze wrażenie,

- komunikacja niewerbalna,

Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów

- udział mediatora,

- charakterystyka mediatora,

- przyjmowanie różnych ról,

Analiza przypadków negocjacji i mediacji

Sytuacje konfliktowe - ćwiczenia

Liczba uczestników:

3 max 8

Czas:

24 h, 3 dni

Cena:

1400 PLN

Miejsce:

Warszawa, Trójmiasto

Informacje dodatkowe:

Po realizacji zadania projektowego uczestnicy otrzymują certyfikaty są w języku polskim i angielskim.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków budżetowych nie jest doliczana stawka VAT.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia na terenie całego kraju.

Trener:

Marcin Rykowski

Formularz zgłoszeniowy:

mobile: +48 602 320 540,

e-mail: ntip@ntip.pl