Audytor Wiodący ISO/IEC 22301:2015

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania 
Ciągłością Działania wg ISO/IEC 22301:2015

 

Zaufały nam:

Spółki wchodzące w skład Polskiego Holdingu Zbrojeniowego, urzędy centralne, agencje rządowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, sądy, biegli sądowi oraz małe i średnie podmioty prywatne. Akredytacja QC/04223012016

Opis szkolenia:

Udział w niniejszym szkoleniu daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych audytów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami najnowszej wersji normy ISO/IEC 22301:2015 i ISO 19011 – wytycznych dla Audytu Systemów Jakości. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego audytu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały proces audytu – od zarządzania programem audytu do składania raportów odnośnie wyników audytu. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o standardowe nauczanie w klasie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum. Uczestnicy szkolenia pozyskują również wiedzę i umiejętności dotyczące metodologii oraz praktycznego przeprowadzenia analizy BIA – Business Impact Analysis.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie z całością normy ISO/IEC 22301:2015,

 • Minimalna dokumentacja systemu ISO/IEC 22301:2015,

 • Porównanie zapisów normy do praktycznych rozwiązań i procedur,

 • Metodologia przeprowadzenia analizy BIA - Business Impact Analysis,

 • Raportowanie wyników analizy BIA,

 • Techniki prowadzenia audytu ciągłości działania,

 • Dokumentacja i dowody z audytu,

 • Skuteczna komunikacja w trakcie prowadzenia wywiadów audytowych,

 • Kierowanie audytem systemu zarządzania ciągłości działania,

 • Sposoby prowadzenia przeglądów zarządzania systemem ciągłości działania,

 • Ścieżka certyfikacyjna ISO,

 • Raportowanie wyników audytu.

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie akredytowane - nr akredytacji QC/04223012016 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA,

 • Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 22301,

 • Grupy szkoleniowe na szkoleniach otwartych liczą 3-6 osób,

 • Szkolenia e-learningowe organizowane są dla pojedynczych osób - 100% czasu szkolenia kursant realizuje w stałym kontakcie z trenerem,

 • Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 22301:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego,

 • W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa. Certyfikaty są w języku polskim i angielskim.

 • Udział w szkoleniu uprawnia jego uczestnika do wyboru placówki naukowo-edukacyjnej, którą może odwiedzić wraz z najbliższą rodziną. Stowarzyszenie pokrywa koszty biletów uczestnika i jego najbliższej rodziny do maksymalnej kwoty 50 zł brutto. W przypadku kiedy kwota biletów przewyższa sumę 50 zł brutto różnicę w kosztach pokrywa uczestnik. Przykładowe placówki: Centrum Nauki Kopernik - Warszawa, Centrum Nauki Experyment - Gdynia, Hymanitarium Centrum Nauki - Wrocław.

Czas i koszt:

 • szkolenie otwarte 5 dni (z zakwaterowaniem) - 3000 zł netto,

 • szkolenie zamknięte 4 dni - cena ustalana indywidualnie,

 • szkolenie e-learningowe 3 dni - 2200 zł netto.

Miejsce:

 • Gdynia, Warszawa, Kraków, Pozna, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, Ustroń, inne

Trener:

Marcin Jastrzębski - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, czynny audytor. W latach 2005-2011 był pracownikiem etatowym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie z funkcją Koordynatora Rektora ds. Współpracy z ABW, SKW oraz IBM. Od 2008r. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości. W zakresie bezpieczeństwa informacji realizował projekty m. in. dla Polskiego Holdingu Zbrojeniowego BUMAR, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz wielu podmiotów prywatnych. Posiadane certyfikaty, m. in: Oficer bezpieczeństwa informacji niejawnych PL, UE i NATO w systemach IT, Specjalista ds. Kryminalistyki Cyfrowej i Bezpieczeństwa Sieci, Audytor Wiodący ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, oraz ISO 27037.

Informacje:

mobile: +48 535 320 540

Zgłoszenia:

e-mail: ntip@ntip.pl