Misja:

Działaniami priorytetowymi Stowarzyszenia jest wspieranie szeroko rozumianej nauki i przedsiębiorczości. Wykorzystując potencjał ekspertów i naukowców, z którymi pracujemy, bierzemy udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii. Podnosimy kwalifikacje, wspieramy wszystkie gałęzie gospodarki.
border="0" />